Reksor

Regulamin

Sklep internetowy Firmy Reksor jest prowadzony na Facebook

Dane firmy:

Firma Reksor

Magdalena Wołoch

Ul. Targowa 26

42-350 Koziegłowy

NIP 5771015396

Dalej nazywaną „Sprzedającym”.

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są to ceny brutto. Wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT (na życzenie). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
 1. Zamówienia
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zakupiony towar jest wysyłany przewoźnikiem (kurier DPD) na podany przez Klienta na Facebooku w wiadomości prywatnej adres wraz z numerem telefonu.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacji zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych wraz z numerem telefonu zamawiającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: błędnego podania danych do wysyłki, w przypadku braku wpłaty należności za zamówienia na wskazane konto w terminie 2 dni lub w przypadku wcześniejszego nie odebrania przesyłki.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych podanych przy składaniu zamówienia jak i przy braku kontaktu z Kupującym.
 1. Czas dostawy i płatności.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności: płatność z góry – tradycyjnym przelewem bankowym na konto.
 3. Koszt dostawy na terenie Polski: 15 zł kurier DPD.
 4. Oferta publikowana w sklepie internetowym Firma Reksor nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu. Zawsze należy zadać pytanie o dostępność.
 5. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności poszczególnego produktu u producenta. Szczegółowy termin należy uzyskać po zapytaniu o dostępność sprzedającego.
 6. W szczególnych przypadkach wysyłka towaru może opóźnić się. W takiej sytuacji klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia bez podania przyczyny.
 7. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem dostępności całe zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie. Na prośbę klienta zgłoszoną telefonicznie lub poprzez e-mail istnieje możliwość wysłania zamówienia w dwóch osobnych przesyłkach.
 1. Wymiany
 2. Kupujący ma możliwość wymiany towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania wykraczających poza zwykłą możliwość zapoznania się z produktem.
 3. Wyrób musi posiadać komplet fabrycznych metek.
 4. Kupujący ma możliwość wymiany towaru do 14 dni od momentu odebrania przesyłki.
 5. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 6. W przypadku wymiany na produkt o innej wartości ceną właściwą produktu na wymianę jest cena obowiązująca w dniu nadania paczki  (data stempla pocztowego).
 • Zwroty
 • W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego: Firma Reksor, Magdalena Wołoch, ul. Targowa 26, 42-350 Koziegłowy.
 • W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów zawierania umów na odległość.

Uwaga:

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci (konsumentowi) płatności dokonane przez niego dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił.
 • Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe lub konto z którego otrzymano płatność.
 • Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 • Zwrot towaru możliwy jest w przypadku gdy zwracany towar nie nosi żadnych widocznych śladów eksploatacyjnych wykraczających poza zwykłą możliwość zapoznania się z produktem, wyrób musi posiadać komplet fabrycznych metek.
 • Reklamacje
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Firma Reksor zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub zwrot pieniędzy poniesionych za towar.
 • Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego e ciągu 14 dni. Firma Reksor nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 • Ochrona danych osobowych
 • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883)oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawienia, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 • Postanowienia końcowe.
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakichkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 • W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po-sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • Firma zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
 • Umowy zawierane przez Firmę Reksor zawierane są w języku polskim.